บริษัท ออวิด้า จำกัด
สำนักงานใหญ่
7/41-42 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.0-2986-1414 แฟกซ์ 0-2986-1010
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น.-17.30น.
ผนที่สำนักงานใหญ่...<<<คลิก...Pdf file
 
 
 
สาขา ซีเอ็ม.ศูนย์คอมพิวเตอร์และการศึกษา เชียงใหม่
101 ชั้น 1 อาคารซีเอ็ม.ศูนย์คอมพิวเตอร์และการศึกษา ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.0-5341-0037 แฟกซ์ 0-5325-5470
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.30น.-18.30น.
ผนที่สาขา ซี.เอ็ม. เชียงใหม่ ...<<<คลิก...Pdf file
 
 
 

Copyright © 2009 Auvida Company Limited. All rights reserved.