*ราคายังไม่รวม VAT 7%

       
       
HHB DMR85 FlashMic Sony UWP-D11 Sony UWP-D12 Sony UWP-D16
Digital Recording Microphone Clip-Tie Wireless Handheld Wireless Belt-pack UWP-D
ราคาพิเศษ  45,900 Microphone Microphone with XLR Plug-on transmitter
(DRM85/ DRM85-C)      
ราคาพิเศษ  59,900 ราคาพิเศษ  19,500 ราคาพิเศษ  19,500 ราคาพิเศษ  23,300
(DRM85LI/ DRM85-CLI)      
       
   
Sennheiser EW-112PG3 Sennheiser EW-135PG3    
Clip-Tie Wireless Handheld Wireless    
Microphone Microphone    
       
ราคาพิเศษ  21,500 ราคาพิเศษ  21,500    
       
       
                                       
* สินค้านำเข้าและรับประกันอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต
* All prices and specification subject to change without prior notice and excluding 7% VAT.
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์