*ราคารวม VAT 7%

       
       

Sony SEL16F28

Sony SEL20F28

Sony SEL24F18Z

Sony SEL30M35

16mm f/2.8 Wide-Angle Lens 20mm f/2.8 Wide-Angle Lens 24mm f/1.8 Carl Zeiss Sonnar 35mm f/3.5 Macro Lens
    Lens  

ราคา 9,990

ราคา 11,490

ราคา 36,990

ราคา 9,990

       
      New

Sony SEL35F18

Sony SEL50F18

Sony SEL1018

Sony SELP1650

35mm f/1.8 Prime Lens 50mm f/1.8 Telephoto Lens 10-18mm f/4 Wide-Angle 16-50mm f/3.5-5.6
    Zoom Lens Powered Zoom Lens

ราคา 14,990

ราคา 9,990

ราคา 27,990

ราคา 11,490

       
      New

Sony SEL1855

Sony SEL18200

Sony SEL18200LE

Sony SELP18200

18-55mm f/3.5-5.6 OSS 18-200mm f/3.5-6.3 OSS 18-200mm f/3.5-6.3 OSS 18-200mm f/3.5-6.3 OSS
Standard Zoom Lens Telephoto Zoom Lens Telephoto Zoom Lens Telephoto Powered Zoom Lens

ราคา 9,990

ราคา 28,990

ราคา 25,990

ราคา 35,990

       
     
       

Sony SEL55210

     
55-210mm f/4.5-6.3 OSS      
Telephoto Zoom Lens      

ราคา 13,990

     
       
     

*ราคารวม VAT 7%

       
       

Sony SAL1635Z

Sony SAL1680Z

Sony SAL2470Z

Sony SAL24F2Z

16-35mm f/2.8 ZA SSM 16-80mm f/3.5-4.5 ZA 24-70mm f/2.8 ZA SSM 24mm f/2 ZA SSM
Carl Zeiss Vario-Sonnar T* Carl Zeiss Vario-Sonnar T* DT Carl Zeiss Vario-Sonnar T* Carl Zeiss Distagon T*

ราคา 67,990

ราคา 33,990

ราคา 67,990

ราคา 47,990

       
       

Sony SAL85F14Z

Sony SAL135F18Z

Sony SAL70200G

Sony SAL70300G

85mm f/1.4 ZA 135mm f/1.8 ZA 70-200mm f/2.8G SSM 70-300mm f/4.5-5.6G SSM
Carl Zeiss Planar T* Carl Zeiss Sonnar T* Telephoto Zoom Lens Telephoto Zoom Lens

ราคา 56,990

ราคา 59,990

ราคา 70,990

ราคา 30,990

       
       

Sony SAL70400G

Sony SAL70200G SSM II

Sony SAL70400G SSM II

Sony SAL500F40G

70-400mm f/4-5.6G SSM 70-200mm f/2.8G SSM II 70-400mm f/4-5.6G SSM II 500mm f/4.0G SSM
Telephoto Zoom Lens Telephoto Zoom Lens Telephoto Zoom Lens Super Telephoto Lens

ราคา 67,990

ราคา 70,990

ราคา 30,990

ราคา 449,000

       
       

Sony SAL35F14G

Sony SAL1118

Sony SAL1650

Sony SAL18135

35mm f/1.4G DT 11-18mm f/4.5-5.6 DT 16-50mm f/2.8 18-135mm f/3.5-5.6 SAM
Wide-Angle Prime Lens Wide-Angle Zoom Lens Standard Zoom Lens Telephoto Zoom Lens

ราคา 55,990

ราคา 26,990

ราคา 26,990

ราคา 16,990

       
       

Sony SAL16105

Sony SAL1855

Sony SAL18250

Sony SAL2875

DT 16-105mm f/3.5-5.6 DT 18-55mm f/3.5-5.6 DT 18-250mm f/3.5-6.3 28-75mm f/2.8
Standard Zoom Lens Standard Zoom Lens Wide-Angle Telephoto Lens Standard Zoom Lens

ราคา 22,990

ราคา 6,990

ราคา 20,990

ราคา 29,990

       
       

Sony SAL55200

Sony SAL55300

Sony SAL16F28

Sony SAL30M28

DT 55-200mm f/4-5.6 DT 55-300mm f/4.5-5.6 16mm f/2.8 DT 30mm f/2.8 Macro Lens
Telephoto Zoom Lens Telephoto Zoom Lens Fisheye Lens  

ราคา 9,990

ราคา 12,990

ราคา 31,990

ราคา 7,990

       
       

Sony SAL35F18

Sony SAL50F14

Sony SAL50F18

Sony SAL50M28

DT 35mm f/1.8 50mm f/1.4 DT 50mm f/1.8 50mm f/2.8 Macro Lens
Standard Prime Lens Standard Prime Lens Mid-Range Prime Lens  

ราคา 7,990

ราคา 14,990

ราคา 5,990

ราคา 19,990

       
       

Sony SAL85F28

Sony SAL100M28

Sony SAL135F28

Sony SAL14TC

85mm f/2.8 100mm f/2.8 Macro Lens 135mm f/2.8 (T4.5) STF 1.4x APO (D) Teleconverter
Mid-Range Prime Lens   Telephoto Lens  

ราคา 9,990

ราคา 27,990

ราคา 49,990

ราคา 17,990

       
   
       

Sony SAL20TC

Sony LA-EA2

   
2x AF Teleconverter A-Mount Lens to NEX Camera    
  Mount Adapter    

ราคา 17,990

ราคา 12,990

   
       
       

* สินค้านำเข้าและรับประกันอย่างถูกต้องจากบริษัท โซนี่ไทย จำกัด

 

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์